fbpx

*NAGRADNI NOELA KVIZ*

*NAGRADNI NOELA KVIZ*

*NAGRADNI NOELA KVIZ*


PRAVILA

ČLEN 1: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je Noela d.o.o., Industrijska ulica 58, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah (v nadaljevanju organizator).

ČLEN 2: TRAJANJE, NAMEN IN KRAJ NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se izvaja z namenom promocije izdelkov Noela in organizatorja. Nagradna igra poteka od 11.06. 2021 do 01. 07. 2021 do 23:59.

ČLEN 3: KANALI PROMOCIJE

Promocijski materiali bodo dostopni na Facebook strani Noela-krema s polžjo slino: https://www.facebook.com/noelakrema/

https://www.instagram.com/noela_krema/

ČLEN 4: NAGRADNI SKLAD Podarili bomo 1x Noela body, 1x Noela night, 1x Noeal anti age airless 30ml.

Vrednost posamezne nagrade je Noela body 39,90 EUR, Noela 34,90 EUR, Noela anti age airless 30ml 24,90 EUR. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar, drugo blago ali storitve. Nagrajenec sprejme pogoje igre in z njimi povezane obveznosti.

ČLEN 5: PRAVICA DO SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, člani družbenega omrežja Facebook. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, člani žirije in njihovi ožji družinski člani (starši, zakonci, otroci, bratje ali sestre).

ČLEN 6: KAKO SODELOVATI V NAGRADNI IGRI

Z objavo svojega komentarja na javno objavo na Facebook in Instagram profilu Noela ga udeleženec zavestno daje na voljo javnosti, zato lahko kakršni koli osebni podatki, ki so razvidni iz tega komentarja, izgubijo značaj osebnega podatka v smislu veljavnih predpisov o zaščiti osebnih podatkov in s tem zaščito, ki jo zagotavljajo ti predpisi.

ČLEN 7: IZBOR NAGRAJENCEV

Dobitnike bo izžrebala tričlanska žirija zmagovalca določi 50% število všečkov in 50% izbira komisije, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju. Organizator bo podelil Noela night, 1x Noela body, 1x Noela anti age airless 30ml. Nagrajenci bodo objavljeni najpozneje 3 dni po koncu vsakega kroga.

ČLEN 8: PREVZEM NAGRADE

Nagrajenci bodo pozvani, naj v roki 3 dni Facebook strani Noela ali Instagram starni Noela pošljejo podatke za dostavo nagrade (ime, priimek, naslov, poštna številka in kraj). Nagrada bo nato poslana po pošti. Rok za dostavo nagrade je 90 dni od dneva, ko je nagrajenec poslal naslov. Nagrada bo poslana po pošti. Če nagrajenec v roku 3 dni ne dostavi naslova, bo Organizator obdržal nagrado.Obdelovalec osebnih podatkov, ki jih udeleženci posredujejo v nagradni igri, je organizator oziroma podjetje Noela d.o.o., Trotkova 31, 2235 Sv. Trojica v Slovenskih Goricah. Osebne podatke iz tega obrazca bo organizator obdeloval izključno z namenom pošiljanja nagrad dobitnikom, in sicer v skladu s pravili nagradne igre. Dobitniki lahko kadar koli zahtevajo, da se jim omogoči vpogled v njihove osebne podatke ter njihova dopolnitev, popravki in brisanje, in sicer tako, da zahtevo pošljejo na e-poštni naslov info@noela.si. Na isti naslov se lahko dobitniki obrnejo, če imajo vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Dobitnik soglaša, da ima koriščenje katere koli od navedenih pravic lahko za posledico nezmožnost prevzema nagrade, ki jo je osvojil v nagradni igri. Za več informacij o tem, kako organizator obdeluje osebne podatke, si oglejte pravilnik o zasebnosti.

ČLEN 9: SODELUJOČI V NAGRADNI IGRI

Sodelujoči ne morejo zahtevati nagrade v večjih količinah ali pa drugačne nagrade od navedenih v pravilih nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejema pravila nagradne igre in se obvezuje, da jih bo upošteval.

ČLEN 10: NAPAKE IN NEPRAVILNO IZPOLNJENE PRIJAVE

Napačne ali nepopolno izpolnjene prijave so neveljavne in ne bodo upoštevane pri izboru nagrajencev. Organizator ne odgovarja, če nagrada ni bila dostavljena nagrajencu zaradi razlogov, na katere ni mogel vplivati.

ČLEN 11: PUBLICITETA

Sodelujoči soglaša, da se njegovo ime in priimek ter fotografija objavijo in uporabljajo v tiskani, zvočni, slikovni ali video obliki, brez kakršnih koli omejitev ali nadomestila s strani organizatorja.

ČLEN 12: OSEBNI PODATKI

Obdelovalec osebnih podatkov, ki jih udeleženci posredujejo med nagradno igro, je organizator oziroma podjetje Noela d.o.o., Industrijska ulica 58, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah . Kot smo že omenili, s komentiranjem javne objave na Facebook profilu NOELA v skladu z navodili za nagradno igro, opisano v 6. členu (»KAKO SODELOVATI V NAGRADNI IGRI?«) zgoraj, udeleženci zavestno objavijo svoj komentar, lahko vsak takšen osebni podatek, ki ga vsebuje ta komentar, ki je dostopen javnosti, izgubi značaj osebnega podatka v smislu veljavnih predpisov o zaščiti osebnih podatkov in s tem zaščito, ki jo ti predpisi predvidevajo. Vendar pa bodo morali udeleženci, ki bodo postali dobitniki v nagradni igri, izpolniti določen obrazec, ki bo od njih zahteval, da organizatorju posredujejo določene osebne podatke, kot so ime in priimek, domači naslov in telefonska številka. Osebne podatke iz tega obrazca bo organizator obdeloval izključno za namen pošiljanja nagrade dobitnikom. Ko organizator uresniči ta namen (pošiljanje nagrade), a najpozneje v roku 3 mesecev od dneva prejema nagrade, bo izbrisal osebne podatke dobitnika.Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebni podatki udeleženca bodo obdelani izključno v skladu s predpisi o zaščiti osebnih podatkov, za namen, ki je opisan zgoraj, v obsegu in za čas, ki je potreben. Dobitniki lahko kadar koli zahtevajo, da se jim omogoči vpogled v njihove osebne podatke ter njihova dopolnitev, popravki in brisanje, in sicer tako da zahtevo pošljejo na e-poštni naslov info@noela.si. Na isti naslov se lahko dobitniki obrnejo, če imajo vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Dobitnik oglaša, da ima koriščenje katere od navedenih pravic lahko za posledico nezmožnost prevzema nagrade, ki jo je osvojil v nagradni igri. Osebni podatki dobitnika se lahko odstopijo tretjim osebam – ponudnikom storitev, s katerim je organizator v pogodbenem razmerju, ter dostavnim službam, ki bodo dobitnikom nagrad v nagradni igri dostavila nagrade. Za več informacij o tem, kako organizator obdeluje osebne podatke, si oglejte pravilnik o zasebnosti.

ČLEN 13: MLADOLETNI SODELUJOČI V NAGRADNI IGRI

Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradni igri v skladu z zakonom. Če je nagrajena oseba mladoletna, bodo nagrado prevzeli njeni starši oz. zakoniti zastopniki ali skrbniki.

ČLEN 14: DAVČNE OBVEZNOSTI

Dobitek v nagradni igri ali natečaju je po 3. točki tretjega odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Maksimalna vrednost nagrade v tem nagradnem natečaju ne presega zakonske mejo, zato organizator ne bo odvedel akontacije dohodnine za nagrajence.

ČLEN 15: V PRIMERU PRAVNEGA SPORA

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočimi je pristojno sodišče v Ljubljani.

ČLEN 16: MOŽNOST PREKINITVE NAGRADNE IGRE

Nagradni natečaj se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti. Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni prek Facebook strani Noela.